1 Mayıs 2014 Perşembe

*bütün kalmalarım 
                       esaslı bir gidii            
                                       i
                                        ii
                                          iiş  için.